МАЛГАЙДАХ

1. Малгайнаас нь шүүрч барих;


2. [шилжсэн] Бусдад муу нэр зүүлгэн дарах;
3. [шилжсэн] Худал хуурмагаар магтан хөөргөх.