МАЛАР II
/ амьтан /

малар өтөг (бие дөрвөөс таван тохой урт, сүүл охор, толгой, чээж, хэвлий, нуруу, бөгс орчмоор цагаан, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАЛАР I