МАЛАР I
/ амьтан /

Мануулын нэгэн зүйл, биеэр мууртай төстэй, толгой бөөрөнхий, хошуу охор, хамрын үзүүр халцгай, сахал урт, ам том, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАЛАР II