МАКРО

1. Хорвоо ертөнц бүхэлдээ, асар том хэмжээтэй огторгуй, орон зайн доторх үзэгдэл юмс: макро эдийн дэлгэрэнгүй... (эдийн засгийн хөгжил, зүй тогтол, динамик хандлага, эх үүсвэр, хөдөлгөгч хүч, харилцан үйлчлэлийг бүхэлд нь судалдаг ухаан) - Макро эдийн засгийн хувьд авч үзвэл энд гарч байгаа бүх шийдвэрүүд ба зайлшгүй улс төрийн шийдвэрүүд байдаг. “Ардын эрх” сонин., макро элемент (хөрс, чулуулагт өндөр агууламжтай байдаг махбод, төмөр, цахиур, хөнгөн цагаан, кальци, магни гэх мэт);


2. [шилжсэн] Том, их, өргөн.

макро эдийн засаг эдийн засгийн хөгжил, зүй тогтол, динамик хандлага, эх үүсвэр, хөдөлгөгч хүч, харилцан үйлчлэлийг бүхэлд нь судалдаг ухаан
макро элемент хөрс, чулуулагт өндөр агууламжтай байдаг махбод төмөр, цахиур, хөнгөн цагаан, кальци, магни гэх мэт