МАЛААН I
/ бөө /

Бөөгийн тэнгэр: эцэг малаан (мал сүрэгт ээлтэй онгон сахиус).

Ижил үг:

МАЛААН II