лаадаж будах
хуартай бөсийг будах нэг зүйл мэргэшил, хайлуулсан шар лаагаар цагаан бөс дээр зураг зураад будсаны дараа лааг нь чанаж арилгавал цагаан өнгөтэй зураг дэлгэрэнгүй...