КОЛОНК I

1. Гудамжин дахь усны цорго;


2. Шатахуун түгээх газар, шатахуун олгох цэг: бензин колонк (бензин түгээгүүрийн газар).

Ижил үг:

КОЛОНК II