КОЛОНИЧЛУУЛАХ

1. Колони болгуулах;


2. Колоничлогдох - Монголчууд манжид колоничлуулан, Энэтхэгүүд Англид колоничлуулсан цагаас хойш Ази тивийн энэ дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл.