КОЛОНИЧЛОХ

Колонит болгох; империалист гүрнүүд бусад улс орны улс төр, эдийн засгийн бие даасан байдлыг нь хүчээр устгаж, өөрийн дэлгэрэнгүй...