КОЛОНИЧЛОЛ

Колони болгох үйл ажиллагааны нэр - Колоничлол, дарлалын эсрэг эрх чөлөөний тэмцэлд боссон Ази тидэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.