ИНГҮҮЛЭХ II

Элдүүлэх, талхлуулах: арьс ингүүлэх (арьс элдүүлэх), будаа ингүүлэх (будаа дэлгэрэнгүй...

арьс ингүүлэх арьс элдүүлэх
будаа ингүүлэх будаа цайлгуулах
хүж ингүүлэх хүж нунтаглуулах талхлуулах
Ижил үг:

ИНГҮҮЛЭХ I