ИНГҮҮЛЭХ I

Ийн үйлдүүлэх, энэ мэт болгуулах - Ингүүлж үхэх гэж л тэр хөөрхий сагсуу эр тийнхүү олдсон жаргалаас зугтаан дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.

Ижил үг:

ИНГҮҮЛЭХ II