ИНГҮҮМЭЛ II
/ тоо /

Арван найман оронтой тоо.

Ижил үг:

ИНГҮҮМЭЛ I

ИНГҮҮМЭЛ III