ИНГҮҮМЭЛ III
/ хөгжим /

Нэг зүйл хөгжмийн зэмсэг.

Ижил үг:

ИНГҮҮМЭЛ I

ИНГҮҮМЭЛ II