ИНГЭН I:

ингэн туйлаадас (бужигнаж гялбан түр зуур орох цас; тэмээн туйлаадас) - Ингэн туйлаадас будрах дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Жигүүрт цагаан гэр.

Ижил үг:

ИНГЭН II: