ИНГЭС

Ийн үйлдэн аядах байдал: ингэс тэгсхийж байх (аар саар зүйлээр цаг нөхцөөж байх).