ИНГЭСГЭЭД

1. Ийм маягаар, ингээд - Ингэсгээд сажилж явтал үйлтэй нь үйлээ дагаж, үйлгүй нь албаа дагах байх аа. дэлгэрэнгүй...


2. Ингэж байгаад, удахгүй ингээд: ингэсгээд ирэх байх (тун удахгүй ирэх байх).