ИНГҮҮМЭЛ I

Цайруулан талхалсан үнэрт өвс ургамлын зүйл, нунтаг: ингүүмэл будаа (цайруулсан будаа), ингүүмэл хүжис (нунтаг дэлгэрэнгүй...

ингүүмэл будаа цайруулсан будаа
ингүүмэл хүжис нунтаг хүж
Ижил үг:

ИНГҮҮМЭЛ II

ИНГҮҮМЭЛ III