ИНГЭ

Ботголох насны тэмээ, таваас дээш насны эм тэмээ - Ингийг бараг наймдугаар сараас эхлэн саагаад дараа жилийн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ингэ хаадайлах (сая ботголсон ингэний бөгсийг хаадайгаар дулаалан хаах), ингэ шилрэх (ингэ ботголох болсон үедээ бие тавгүйтэн ижил сүргээсээ салан явах), ингэн үг (эзэнгүй цуу үг), хайдаг ингэ (ботго нь эндсэн, эсвэл ботгоноос нь салгасан боловч сааж буй ингэ), ингэ даарвал хэвэхээ мэдэхгүй, ирэг таргалбал хэвтэхээ мэдэхгүй [зүйр цэцэн үг] (жаргал, зовлонг даахгүй гэсэн санаа).

ингэ хаадайлах сая ботголсон ингэний бөгсийг хаадайгаар дулаалан хаах
ингэ шилрэх ингэ ботголох болсон үедээ бие тавгүйтэн ижил сүргээсээ салан явах
ингэн үг эзэнгүй цуу үг
хайдаг ингэ ботго нь эндсэн, эсвэл ботгоноос нь салгасан боловч сааж буй ингэ
ингэ даарвал хивэхээ мэдэхгүй, ирэг таргалбал хэвтэхээ мэдэхгүй

жаргал, зовлонг даахгүй гэсэн санаа