ИН IV

Дорно дахины хүндийн хэмжээ, хоёр дан нь нэг ин болно - Ин нэг зуун арван есөн килограмм-хоёр дан, дан нь жаран килограмм-нэг зуун жин дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон.

Ижил үг:

ИН I

ИН II

ИН III