ИН II
/ амьтан /

Өвчин үүсгэгч хорхой: ин хорхой (халуун оронд амьдардаг, халдварт өвчний нэг зүйл хорхой).

Ижил үг:

ИН I

ИН III

ИН IV