ИН III

Ямар нэг зүйлийг хийх, үйлдэх дон, дур хорхой: ангийн ин (ангийн дур хүсэл, ан агнах хорхой), дэлгэрэнгүй... (хулгайн дон).

ангийн ин ангийн дур хүсэл, ан агнах хорхой
хулгайн ин хулгайн дон
Ижил үг:

ИН I

ИН II

ИН IV