ИМНЭХ III
/ яриа /

Ирмэх: нүдээр имнэх (нүдээр дохиолох, нүд ирмэх).

Ижил үг:

ИМНЭХ I

ИМНЭХ II