ИМПОРТЛОХ

Гадаадаас бараа таваар импортын журмаар оруулж ирэх - Импортолсон барааны хэмжээний экспортолсон бараанаас илүү дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.