ИМРЭЛДЭХ

1. Зэрэг зэргээр имрэх;


2. Ширэлдэх, даахирах.