ИМРЭХ

1. Юмыг эрхий долоовор хоёр хуруугаар хавчин эргүүлэх - Тулганы хойд талд эрих имрэн суугаа шомбон шар малгайтай дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., өвс имрэн суух (хурууны үзүүрээр өвс хавчин барилж суух), цаас имрэх (эрхий долоовор хуруугаар цаас тэмтрэн барилах);


2. Хуруугаараа утас эргүүлэн нийтгэх - Лувсангийнхтай айл байхад намайг утас нийтгэ гээд байхлаар хэдэн утас имэрч үзсэн юм. дэлгэрэнгүй...
3. Эд юмны чанар ясыг хуруугаар эргүүлж танин мэдэх, зузаан нимгэнийг туршиж үзэх - Торгоны ясыг имэрч мэднэ. Яриа;
4. [шилжсэн] Юм, сахлаа имрэн сэтгэлийн байдлаа илэрхийлэх - Тэгвэл ч бүр гялайх нь тэрээ гэж Хас сахлаа имрэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., дэмий л ханцуйгаа имрэн зогсох (ханцуйгаа чимхлэн зогсох).

өвс имрэн суух хурууны үзүүрээр өвс хавчин барилж суух
цаас имрэх эрхий долоовор хуруугаар цаас тэмтрэн барилах
дэмий л ханцуйгаа имрэн зогсох ханцуйгаа чимхлэн зогсох