ИМСГЭЛ I

1. Харвуулын нэгэн суманд өдлөх гурван хошуу өдний нэг: нэгэн имсгэл өд (сумны тэнцвэржүүлэгч нэгэн дэлгэрэнгүй...


2. Санаа явдлын харилцан нийц, нэг амьсгалт санаа: нэг имсгэлтэй хүмүүс (нэг санаа бодолтой хүмүүс).

нэгэн имсгэл өд сумны тэнцвэржүүлэгч нэгэн хошуу өд
нэг имсгэлтэй хүмүүс нэг санаа бодолтой хүмүүс
Ижил үг:

ИМСГЭЛ II