ИМРЭС
/ амьтан /

Үхэртэй төстэй, дөрвөн эвэртэй, сахлаг үстэй нэг зүйл амьтан.