ИМРЭГ
/ яриа /

Ирмүүн - Ид шид нь бүрдээд имрэгэн тэнхээ нь гүйцээд байлаа. “Цог” сэтгүүл.