ИМПЕРИАЛИЗМ

Шинэ дайны аюулыг бий болгож бусдын нутаг орныг эзлэх, бусад ард түмнийг мөлжих, борлуулалтын зах зээл, түүхий эдийн эх булгийг олж авахын төлөө дэлгэрэнгүй...