ИМПЕР

Улсыг хаан захиран суух хаант ёс бүхий улс.