ИМНЭХ II

Малын чихийг хагалж цуулан, им тэмдэг тавих - Манайх малаа ганзага имээр имнэдэг. Яриа.

Ижил үг:

ИМНЭХ I

ИМНЭХ III