ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ

Дам илэрхий болох: тодорхойлогдох - Үндэсний тэр бахархал нь юуны урьд өөрийнхөө өнгөрсөн үеийг хүндэтгэн үзэх дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин.