ИЛЭРХИЙДЭХ

Хэтэрхий илэрхий байх, улайм цайм болох.