ИЛЭРХИЙ

1. Юмны тодорхой, ил тод, лавтай - Зүдэрсэн шинж түүний царайд илэрхий байна. Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр., илэрхий болох (тодорхой мэдэгдэхгүй байсан болон ойлгогдохгүй байсан зүйлийн учир тайлагдах) - Бүх ажил хэрэг сая шулуун замдаа орж байгаа нь нийтэд илэрхий болов. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., илэрхий тодорхой [хоршоо] (юмны шууд мэдэгдэх байдал) - Арван хүрээний цэрэг хуяг, тайжийн сүр хишиг, шан хорын илэрхий тодорхой ба хурц гэгээнийг их л биширнэ. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Мэдээжийн, ойлгомжтой: илэрхий байх (утга учир, мөн чанар нь үзтэл тодорхой байх), илэрхий юм (мэдээжээр, нийтэд дэлгэрэнгүй...
3. Нүүрэмгий, айж ичихийг мэдэхгүй - Доржийг бас илэрхий муу хэлэх хүн нэг ч байсангүй. Ж.Дамдин. Үймээний дэлгэрэнгүй... илэрхий яриатай хүн (эрээ цээргүй ярьдаг хүн), *илэрхий хулгай (ил цагаан дээрэм).

илэрхий болох тодорхой мэдэгдэхгүй байсан болон ойлгогдохгүй байсан зүйлийн учир тайлагдах
илэрхий тодорхой юмны шууд мэдэгдэх байдал
илэрхий байх утга учир, мөн чанар нь үзтэл тодорхой байх
илэрхий юм мэдээжээр, нийтэд тодорхой юм
илэрхий эрдэмгүй хүн үнэхээр эрдэм номгүй хүн
илэрхий яриатай хүн эрээ цээргүй ярьдаг хүн
илэрхий хулгай ил цагаан дээрэм