ИЛЭН :

илэн далангүй хэлэх (ний нуугүй хэлэх) - Сонинд хүртэл намайг илэн далангүй муу хэлж бичих болоов шүү! дэлгэрэнгүй...