ИЛЧИТ

1. Илч бүхий: илчит гал (халуун гал) - Илчит нар, ивээлт эхнэр, итгэлт анд, сургаалт судар, өдөр дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж;


2. [яриа] Дотоод шаталтын хөдөлгүүр бүхий галт тэрэг: илчит тэрэг (дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй галт тэрэг) - Олон зээр илчит дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул.

илчит гал халуун гал
илчит тэрэг дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй галт тэрэг