ИЛЧЛЭХ

1. Юмны далд нууц байдлыг ил болгох, илрүүлэх - Үймээний толгойлогчийг одоохон илчилж өг гэж тулган шаардлаа. дэлгэрэнгүй...


2. Өөрийн илэрхий биш зүйлийг ярих, өгүүлэх - Өвөл надад нэг хүнээс хайр дурлалаа илчилсэн урт захидал иржээ. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., биеэ илчлэх (биеэ зааж өгөх), гэмээ илчлэх (гэмээ дэлгэх), хэргээ илчлэх (хэргээ мэдүүлэх);
3. Илэрхий биш зүйлийг үзүүлэх, харуулах - Зориг хүслээ илчилж ажил хийж ч үзэв. М.Цэдэндорж. Есөн дэлгэрэнгүй....

биеэ илчлэх биеэ зааж өгөх
гэмээ илчлэх гэмээ дэлгэх
хэргээ илчлэх хэргээ мэдүүлэх