ИЛЭГ

Мал, гөрөөсний зүйлж элдсэн зөөлөн нимгэн арьс: ямааны илэг (ямааны үсийг нь зумлаж илдсэн зөөлөн дэлгэрэнгүй...

ямааны илэг ямааны үсийг нь зумлаж илдсэн зөөлөн арьс
хүж илэг маш нимгэн зөөлөн арьс
илгэн гутал илгээр хийсэн гутал
илгэн дээл илгээр хийсэн дээл
хамба илэг нарийн боловсруулж элдээд тусгай хээ гаргаж дармалласан арьс
эсгий зузаан нь сайн, илэг нимгэн нь сайн аливаа зүйл хэрэгцээ шаардлага, зориулалтаасаа хамаарч өөр өөрийн онцлогтой байх ёстой гэсэн санаа
айх нүүрэндээ адасга наах, ичих нүүрэндээ илэг наах ичих, эмээхийг юман чинээ бодохоо байх гэсэн санаа