ИЛЭГДЭХ

1. Юманд илгэн арьс наах: ширээ илэгдэх [яриа] (ширээнд илэг наах, илгээр хулдах);


2. Үнэт арьсны энг арвитгах зорилгоор хөрсийг хагалж завсраар нь нарийн илэг барьж оёх: булга илэгдэх (булганы дэлгэрэнгүй...
ширээ илэгдэх ширээнд илэг наах, илгээр хулдах
булга илэгдэх булганы арьсны дундуур илэг зүйж оруулах