ИЛЧЛЭЛ

Илчлэх үйлийн нэр: сэтгэлийн илчлэл (сэтгэлийн илрэл).