ИЛЧЛЭГ

1. Юмны халуун бүлээний илч нэлээд их: илч бүхий (нэлээд илч бүхий) - Хаврын өглөөний наран дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. Дулааныг хэмжих нэгж: калори: хоолны илчлэг чанар сайн болох (хоолны шим тэжээл сайжрах).

илч бүхий нэлээд илч бүхий
хоолны илчлэг чанар сайн болох хоолны шим тэжээл сайжрах