ИЛЧГҮЙ

1. Юмны халуун дулаан ялгаруулах чанараар тааруу - Ийм хөөрхөн залуу бүсгүй хөгшин өвгөний илчгүй биед наалдсаар дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун., илчгүй мод (түлэхэд дулаацуулах халаах нь тааруу мод);


2. Дээл хувцас зэргийн биеийн дулаан хадгалах чанараа алдсан байдал: илчгүй болсон дээл хувцас (өмсөхөд төдий л дулаангүй болсон дээл дэлгэрэнгүй...
илчгүй мод түлэхэд дулаацуулах халаах нь тааруу мод
илчгүй болсон дээл хувцас өмсөхөд төдий л дулаангүй болсон дээл хувцас