ИЛЧГҮЙДЭХ

1. Юмны халуун бүлээний хувь буурах илчгүй болох: галын цог илчгүйдэх (галын цог халааж, бүлээтгэж дэлгэрэнгүй...


2. Хоол ундны шим чанар багадах: хоол илчгүйдэх (хоол илчлэг чанараар багадах);
3. [шилжсэн] Хүний сэтгэлийн хайрлах хүч буурах - Илчгүйдсэн хайраар юу хийх вэ. Яриа.

галын цог илчгүйдэх галын цог халааж, бүлээтгэж чадахгүй байх
хоол илчгүйдэх хоол илчлэг чанараар багадах