илчгүй болсон дээл хувцас
өмсөхөд төдий л дулаангүй болсон дээл хувцас