а гэж эрдэм сурдаг, аав гэж хэлд ордог
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм ухаанд суралцах, нэвтрэх түлхүүр нь бичиг үсэг сурах явдал гэсэн санаа