ЖИБХАА
/ ургамал /

Уруултан овгийн ганц ба олон настай, үнэр ихтэй, өвслөг ургамал.