ЖАЯГ

1. Шашны лам нарын дотоод цааз, дүрэм журмын бичиг;


2. Дүрэм журам: жаягийн ёс (сүм хийдийн цааз жаягт бичсэн зүйл), жаягийн мод (сүм хийдийн газар гэвгүй нарын дэлгэрэнгүй...
3. Үндэсний бөхийн уламжлалт ёс, сахилга: ёс жаяг хоршоо (бөхийн ёс уламжлал, бөх хүний ёс суртахуун).

жаягийн ёс сүм хийдийн цааз жаягт бичсэн зүйл
жаягийн мод сүм хийдийн газар гэвгүй нарын барьдаг, цааз журам зөрчигчдийг гэсгээх мод
жаягийн хувцас ёст хувцас, дүрэмт хувцас
дэг жаяг дэг журам, тогтсон сахилга
ёс жаяг уламжлан тогтсон горим
цааз жаяг

хууль цааз, ёс дэглэм

жаяг дэглэм тогтсон ёс горим, чанд дэглэм
ёс жаяг бөхийн ёс уламжлал, бөх хүний ёс суртахуун