ЖАРТАЛЗАХ

1. Жартгар юмны байн байн хөдлөх;


2. Нүд ирмэн анилхийлэн үзэх: жарталзсан нүдтэй (анивалзаж, онилзсон нүдтэй);
3. Бусдад тааламжтай байдал гаргаж сэрэгдүүлэх.