ЖАРТГАЙДУУ

Жартгай байрын - Жартгайдуу нүднийх нь үргэлжийн инээмсэглэл нь аятай санагдана. “Цог” сэтгүүл.